پشتیبانی حقوقی و مدیریت هلدینگ

مهندس توحید تقی زاده

ساعات کاری

مهندس توحید تقی زاده کارشناشس رسمی دادگستری و جزو حرفه ای ترین و خبره ترین کارشناسان ارشد املاک در سطح کشور می باشند، از خصوصیات بارز ایشان سطح علمی و ارائه شیوه نوین تصدی گری املاک به صورت حرفه ای در سطح استان می باشد.

مهندس شاهرخ صفاریان

ساعات کاری

مهندس شاهرخ صفاریان کارشناس برگزیده اتحادیه مشاورین املاک استان آذربایجان غربی و جزو حرفه ای ترین وبا تجربه ترین کارشناسان املاک در سطح کشور می باشند. بسیاری از ایده های نو و جدید پیاده سازی شده در مجموعه بزرگ هلدینگ برتر مرهون ذهن خلاق ایشان است.

فرم درخواست پشتیبانی حقوقی