پروژه ها

هدلینگ ملکی برتر با بسیاری از سازندگان بزرگ و صاحب نام استان و کشور در همکاری است، با وسواس خاص مدیریت هلدینگ به منظور افزایش روز افزون اعتبار مجموعه سعی بر دقت در انتخاب تک تک شرکت ها و سازندگان منتخب شده است تا کوچکترین خللی در آینده کاری مجموعه ایجاد نشود.

اعتبار

همکاری با بهترین سازندگان سطح استان ، کشور و خارج از کشور.

متنوع

محدوده متنوع قیمتها برای تمامی اقشار جامعه با بودجه های مختلف.

کیفیت

کیفیت تضمین شده کار تک تک سازندگان طرف قرارداد با هلدینگ ملکی برتر.

سرعت

سرعت منطقی و تضمین شده تحویل واحد ها به صورت منصفانه و با دور اندیشی

پروژه (رسا)

کاربری: مسکونی, تجاری
آخرین وضعیت: بتون ریزی دیوار حایل
زیرزمین: 2 طبقه
طبقات روی زمین: ۱۰
تعداد کلی واحدها: ۳۷
واحدهای تجاری: ۱
واحدهای مسکونی: ۳۶
متراژ زمین: ۷۹۱/۶
متراژ زیربنا: ۷۴۵۰

پروژه های سبحان

سبحان ۱۵

واقع در: خیابان طوبی
تعداد واحد در طبقه: دو واحد دوبلکس

زیربنای مفید: هر واحد ۲۰۰ متر

پروژه های مانا

واقع در: خیابان امین/ارغوان

تعداد واحد در طبقه: 1 واحد 

زیر بنای مفید: 218 متر

پروژه های موناکو

تعداد طبقات: ۸ طبقه 

تعداد واحد در طبقه: 1 واحدی

زیربنای هر طبقه: ۲۷۰ متر دارای 4 بالکن

سازندگان مطرح

مهندس شمس

Owner of Shams brand

مهندس مسئود قهرمان

Grand brand owner

مهندس شیدایی

Apadana brand owner

مهندس متین

Hamoon brand owner